Upowszechnianie pozytywnego wizerunku Polski i Polaków na świecie

ks. Zdzisław PeszkowskiProjekt ma na celu przybliżenie osoby ks. Zdzisława Peszkowskiego.

Na przykładzie postaci Księdza Prałata chcemy pokazać losy Polski i Polaków w XX w.
Zdzisław Peszkowski – równolatek Niepodległej (ur. 1918 r.), jest doskonałym przykładem złożoności losów Polaków i wierności wartościom, które stanowią Polskę.

 Na podkreślenie zasługują przede wszystkim dwa okresy i aspekty życia księdza Peszkowskiego.
Pierwszy to okres II wojny światowej. Los żołnierza września, jeńca sowieckiego, żołnierza Armii Andersa, wychowawcy Dzieci Tułaczych. Drugi to – walka o prawdę katyńską.

Postać księdza Peszkowskiego jest doskonałym przykładem przełamywania krzywdzących dla Polaki stereotypów funkcjonujących w dialogu historycznym i międzykulturowym. Dorastał w międzykulturowej, przedwojennej Polsce, która nauczyła go otwartości i szacunku dla wszystkich ludzi. Pierwszemu pokoleniu, które wzrastało w wolnej Polsce starano się wpoić wszystko to co dla Polskości jest istotne – Bóg, Honor i Ojczyzna. Byli oni urzeczywistnieniem wartości rycerskich, którym dali wyraz w czasie II wojny światowej.

Ks. Zdzisław Jastrzębiec Peszkowski jest doskonałym przykładem tego, że mówiąc i domagając się prawdy nie musimy używać języka nienawiści, ale prawda może mieć wymiar pojednania. ekshumacja Jest dowodem na to, że ofiara mówiąca o krzywdzie i zbrodni, może mówić jednocześnie o przebaczeniu i pojednaniu.

Jednocześnie jako Polak-emigrant jest przykładem obywatela świata. Wykształcony w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, profesor Polskiego Seminarium w Orchard Lake, działacz polonijny, który dbał i kultywował polskość nie zamykając się inne kultury.

Jest to o tyle waży temat, że Polaków kiedy mówimy i domagamy się prawdy postrzega się jako podżegaczy i burzycieli międzynarodowego spokoju. Potrzeba realizacji zadania wynika z niskiego poziomu wiedzy na objęte projektem tematy, a tym samym upowszechnianie fałszywego bądź niepełnego wizerunku Polski na świecie. Wizerunek kraju i narodu funkcjonujący w innych krajach odgrywa bardzo istotną rolę w kształtowaniu wzajemnych relacji na wielu poziomach-politycznym, ekonomicznym, społecznym; niestety wizerunek Polski i Polaków na świecie często kształtowany jest przez stereotypy, w tym również o podłożu historycznym.