Uchwały Sejmu i Senatu RP

100-lecie

23 sierpnia 2018 r. przypadało 100-lecie urodzin ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego. Parlament RP uczcił specjalnymi Uchwałami pamięć Księdza Prałata.

13 września Sejm RP przyjął Uchwałę w sprawie uczczenia pamięci Ks. Prałata Zdzisława Peszkowskiego w 100. rocznicę urodzin.
W projekcie uchwały zgłoszonym przez posłów PiS przypomniano, że ks. Zdzisław Peszkowski aktywnie działał m.in. na rzecz polskiej kultury. „Zapisał się jednak w pamięci Polaków głównie jako głosiciel prawdy o Zbrodni Katyńskiej. „Ocalałem, by dać świadectwo prawdzie” – powtarzał wielokrotnie. W tym celu założył Fundację „Golgota Wschodu”, prowadził badania naukowe, uczestniczył w ekshumacjach w Katyniu, Charkowie i Miednoje, opracował kilkanaście pozycji książkowych o tematyce katyńskiej, organizował konferencje i uroczystości. Od 1993 roku aż do końca swoich dni był Kapelanem Rodzin Katyńskich i Pomordowanych na Wschodzie. (…) W uznaniu ogromnych zasług Ks. Prałata Zdzisława Peszkowskiego w 100. rocznicę urodzin Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje cześć Jego pamięci.”

„Senat Rzeczypospolitej Polskiej przypomina dziś postać śp. ks. prał. Zdzisława Peszkowskiego, człowieka jednoczącego stale Kraj z emigracją, pamięć o historii Polski z teraźniejszością oraz budującego relacje między narodami oparte na prawdzie i pojednaniu. Oddajemy mu, jako senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej, należną cześć, wpisując się w jego własne słowa: Jako świadek proszę tylko o prawdę, pamięć i sprawiedliwość” – czytamy w ustawie przyjętej 27 września przez Senat RP. „Wielu Polaków pamięta do dziś jego pochyloną sylwetkę, okrytą siwizną głowę i uśmiechniętą, przebaczającą osobowość.” – podkreśla Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 100. rocznicę urodzin ks. Zdzisława Jastrzębiec-Peszkowskiego. W dyskusji, która poprzedziła głosowanie, Senatorowie bardzo ciepło wspominali postać Księdza Prałata. Pełną relację można obejrzeć: film